הכתובת שלנו

בן ציון גליס 9, בניין סגולה 2000 קומה ראשונה, פתח תקווה

מסילתי חיים – חברה לשמאות מקרקעין בע"מ – מעניקה שירותים שמאיים הכוללים, בין השאר, ניתוח כלכלי – שמאי של נכסים למטרות שונות כגון :

שווי שוק למטרות מכירה / רכישת מקרקעין, חוות דעת מומחה לבית משפט, הגשת שומות נגדיות ("שומה אחרת") לעניין היטלי השבחה, השגות על תשלומי מינהל מקרקעי ישראל ומס שבח, פיצויי הפקעות, הגשת הצעות למכרזים, הערכת נכסי ציבור וכד'

מסילתי חיים – חברה לשמאות ומקרקעין בע"מ פועלת בתחום הנכסים המסחריים, התעשייתים, נכסי מגורים ועוד.

מסילתי חיים – חברה לשמאות ומקרקעין בע"מ כולל צוות של עובדים בעלי השכלה בתחום שמאות המקרקעין, המשפטים, הכלכלה וההנדסה.

מסילתי חיים-יו"ר לשכת שמאי מקרקעין

חיים מסילתי

לשכת שמאי מקרקעין - חיים מסילתי בראיון בתכנית הבוקר של רשת

נאום יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, חיים מסילתי

חיים מסילתי בראיון ב Ynet

הערכות שווי

הערכות שווי

מינהל מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל

הפחתת מיסוי והיטלים במקרקעין

הפחתות מיסוי והיטלים במקרקעין

נכסים מסחריים

נכסים מסחריים

נכסים תעשייתים

נכסים תעשייתים

בתי מגורים

בתי מגורים

הערכת שווי מובייל

הערכות שווי

מנהל מקרקעין מובייל

מינהל מקרקעי ישראל

הפחתת מיסוי והיטלים במקרקעין
הפחתת מיסוי מקרקעין מובייל

הפחתות מיסוי והיטלים במקרקעין

נכסים מסחריים מובייל

נכסים מסחריים

נכסים תעשייתים מובייל

נכסים תעשייתים

בית מגורים מובייל

בתי מגורים

מקורות
משרד הבינוי והשיכון
בנק לאומי
עמידר החדשה
נתיבי איילון
רשות מקרקעי ישראל
עיריית קריית גת
עיריית הרצליה
עיריית תל אביב יפו
עיריית רמת השרון
עיריית פתח תקווה
עיריית באר שבע

הכתובת שלנו

בן ציון גליס 9, בניין סגולה 2000 קומה ראשונה, פתח תקווה

תרגם »